ABP Majha - Mumbai, India - Online Sehen

The number 1 Marathi News channel

Besuche die Website des TV senders

+91 22 66630000

Star News Centre, Off Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.

Noch keine Bewertungen. Sei der erste der eine schreibt
Guest
Guest

Guest

कालही मनसेत होतो. आजही मनसेत आहे. उद्याही मनसेतच राहणार आहे. आख़्ख जगजरी राज साहेबांच्या विरोधात गेलतरीपण मी राज साहेबांच्या बरोबरच राहणार.. मनसे चा झेंडा हातात धरायला ह्रदयात आग लागते मनगटात अब्जावधी हत्तीच बळ लागते मनसेचा झेंडा धरणं म्हणजे येड्या गबाळ्याच काम नव्हे कारण त्यासाठी पाठीवरती see more... राज साहेबांचा हात लागतो. जय महाराष्ट्र..!!! जय मनसे..

Mai 16, 2014, 11:32 vorm. GMT